Text about the Cyclone – Links to the plans page

Hawkes Bay Childrens Holding Trust Quote

Welcome

Haere Mai

Nā koutou te rourou  

nā mātau te rourou  

ka whakatūwhera ngātahi  

I ngā tatau ki ngā kōwhiringa  

mō ngā tamariki rangatahi  

me ngā whanau  

o tō tātau hapori  

With our strengths

and your strengths

together we can

open doors

to opportunities for

tamariki, rangatahi and whānau 

in our community